• نیرو محرکه

  • نیرو محرکه

  • نیرو محرکه

Loading

نیرومحرکه

اطلاعات پایه

نیرومحرکه

  • تولید کننده


موتورسیکلت های انژکتوری 249-QM 200، QM 249، QM 170، Z-one180، Z3-249 ،RX آماده توزیع و عرضه به بازار بوده و درخصوص موتورسیکلت های برقی نیز چهار مدل از کارآمدترین انواع این محصول، در توان های 500، 800، 1500 و 2000 وات مراحل نهائی آماده سازی را سپری می نمایند.

میدان آرژانتین– خیابان بیهقی– کوچه دهم شرقی- شماره 3

http://www.tnmco.com